Strategi 5 - Aktivera eleven som ägare av sin egen lärprocess

Aktivera eleven som ägare av sin egen lärprocess - introduktion

Vi lever i en föränderlig värld där förmågan att ”lära om och lära nytt” är en av de viktigaste kompetenser vi behöver. Att lära@lära är en av EU:s åtta nyckelkompetenser och grunden i allt formativt arbete.  Vi vet idag att bedömning för lärande främjar elevernas kommunikationsförmåga, ansvar, inflytande och kreativitet långt bättre än den klassiska konventionella, summativa bedömningen.