Strategi 4 - Aktivera eleverna som lärresurser för varandra

Aktivera eleverna som lärresurser för varandra - introduktion

Lärandet är i högsta grad en kollektiv process. Vi lär oss genom att interagera med varandra, dvs. vi lär oss av varandra, när vi ser varandras perspektiv, när vi stöter och blöter argument. Det är också så att vi får syn på oss själva när vi speglar oss i andra. En viktig del i denna interaktion är hur vi reagerar på varandras perspektiv och kunnande. Vi kommenterar och bedömer varandra och lär oss både av att ge och ta kritik.