Strategi 2 - Skapa aktiviteter som synliggör lärandet

Synliggöra lärandet - introduktion

Mer basket än Pingis! Med det menar Dylan Wiliam, verksam vid University of London, att vi ska förändra och utveckla hur vi för lärande samtal och reflekterande diskussioner med eleverna. På så sätt kan vi med små medel och medvetenhet skapa mer effektiva och dynamiska klassrumsaktiviteter som i sin tur synliggör lärandet.