Sociala Medier

Pedagogiskt Centrum är administratör för Facebookgruppen Bedömning för Lärande. Här diskuteras formativt förhållningssätt, kunskapssyn, elevsyn samt metoder, tips på litteratur och konkreta tankar kring undervisning. Bli medlem i dag och ta del av det kollegiala lärandet och dela-kulturen i denna grupp som är en av de största grupperna för skolutveckling på Facebook.

På Twitter hittar du Pedagogiskt Centrum under @GRbfl

Följ också vår Youtube-kanal Pedagogiskt Centrum, där du bland annat hittar filmer med Christian Lundahl som förklarar nyckelstrategierna.

Varmt välkommen!