Kontakta oss

Läroplattformen

Vi på Pedagogiskt Centrum arbetar med utvecklings- och förändringsarbete på skolor tillsammans med lärare, rektorer och ledningsgrupper. Detta gör vi genom systematiskt processtöd och med innehåll som lutar sig mot vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Vi som processleder och genomför utbildningsinsatser har alla en skolbakgrund. Vi utgår från Göteborg och arbetar i huvudsak med och för våra 13 medlemskommuner i Göteborgsregionen. Vi skräddarsyr utbildninginsatserna utifrån era behov!

Vilka utmaningar står ni inför på er skola? Och hur kan vi på Pedagogiskt Centrum ge stöd i ert utvecklingsarbete? Tveka inte att kontakta oss för ett förutsättningslöst samtal.

Pedagogiskt Centrum är en del av Göteborgsregionen och verkar för all skolutveckling. Vi skapar och leder alltifrån enstaka temapass till långsiktiga utvecklingsprojekt inom bedömning för lärande, demokrati och delaktighet, digitalt lärande, förstelärare, skola och arbetsliv, entreprenörskap, upplevelsebaserat lärande, utanförskap och mycket mer.

Läs mer på Pedagogiskt Centrums:s webbplats

Göteborgsregionen (GR) är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner ca 930.000 invånare. Göteborgsregionens uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen. Verksamheten inom Göteborgsregionen (GR) ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt. Länkar till våra 13 medlemskommuner finns längst ner på varje sida.

Gå till Göteborgsregionens webbplats.