Innehåll

Titel Taggar Strategier
UNDER LÄRTRÄFF 6
INFÖR LÄRTRÄFF 6
UNDER LÄRTRÄFF 5
INFÖR lärträff 5
Svartedalsskolan 4-6
Under lärträff 4
Under lärträff 3
Inför lärträff 3
Under lärträff 5
Under lärträff 2
Inför lärträff 2
Inför lärträff 5
Inför lärträff 5
Lärträff 4
Inför modulträff 4
Uppstart - Lärträff 1
Under lärträff 4
Intro film Universeum
Modulträff 5
Inför lärträff 4
Vatten - Course Presentation
Under lärträff 3
Vattnets faser - fyll i ord
Vattnets kretslopp - Hotspots
Vattenmolekylen - Dra och släpp
Begreppsmemory - Vattnets faser
Ungas Kraft - åk 4-6 - Lärträff 4
Henke testar
Lärtillfälle för elev
Lärtillfälle för lärare
Universeum för elev (Lärgrupp)
Universeum för lärare (Lärgrupp)
Henriks video
Lärträff 3
Förberedelser inför modulträff 5
Inför lärträff 3
Ungas Kraft - åk 4-6 - Lärträff 3
Under lärträff 2
Vattnets väg (Lärtilfälle)
Universeum (Lärgrupp)
Modulträff 4
Test interaktiv 4 - Videon finns hos oss!
Test interaktiv - Videon finns på Youtube
Test interaktiv
Inför lärträff 3
Förberedelser inför modulträff 4
Lärträff 2
Inför lärträff 2
Under lärträff 1
Ungas Kraft - åk 4-6 - Lärträff 2
Modulträff 3
Förberedelser inför modulträff 3
Inför lärträff 1
Inför modulträff 1
Lärmodul 7. Digitala verktyg och medier för kommunikation, lärande och skapande
Kviberg
Modulträff 2
Tillfälle 2
Ungas Kraft - åk 4-6 - Lärträff 1
Ungas Kraft 4-6
Inför lärträff 2
Ungas Kraft Särskolan– Lärträff 2
Lärträff 1 Särskolan
Inför lärträff 1
Särskolan Ungas kraft
Lärmodul 6. Hur kan vi arbeta för att skapa möten och möjligheter för alla barns inflytande och delaktighet i förskoleklass?
Förberedelser inför modulträff 2
Modulträff 1
Hur kan digitalt berättande stötta utifrån kommentarmaterialet, förskoleklass?
Ungas Kraft - Särskolan - Lärträff 1
Ungas Kraft Särskolan
Digitalisering Mimers Hus gymnasium
Mimers hus gymnasium
Förberedelser inför modulträff 1
Ungas kraft 1-3
Tillfälle 1
Lärmodul 5. Hur dokumenterar vi barns lärande och utveckling i förskoleklass?
Lärmodul 4. Hur kan vi träna förskoleklassens barn i att vara självgående och arbeta för att de bygger egna strategier för lärande och utveckling?
Osby
Lärledarträff, 171109. Kreativitet och skapande verksamhet: Hur ser vi på processerna? (Digitalisering, digital kompetens)
Inför kommande och gemensamma lärledarträff i stadshuset, 9 nov. kl. 14.00
Lärmodul 3. Kontinuitet och progression, övergångar och samverkan
Lärmodul 2. Hur arbetar vi för att väcka och bibehålla barns lust till lärande och utveckling?
Lärmodul 2. Hur arbetar vi för att väcka och bibehålla barns lust till lärande och utveckling?
Lärmodul 28/9
Gårdstenskolans eftermiddag
Sparråsskolan
Lärmodul 1. Undervisningsbegreppet, förskoleklassens pedagogik och uppdrag
GRs utbildningstillfälle: Lärledarrollen och Skolverkets kommentarsmaterialet till kap 3, förskoleklass
LÄRTRÄFF 13/6, UTVÄRDERING
Terminens sista lärtillfälle - 12/6 - Kode och Tunge
Lärtillälle 30/5, utvärdering.
Lärtillfälle Kareby 23/5, utvärdering
Introduktion
Förskoleklass kungälvsgrupp
Förskoleklass kungälv
Lärtillfälle 18, Diseröd, 23 maj
Kärna skola 17/5
Lärtillfälle 16 - Sambedömning för att öka elevens kunskaper - Kode & Tunge
Lärtillfälle 17 - 10/5 - Kastellegård
Lärtillfälle - vt17 4/5 - Aktivera kamraterna som lärresurser för varandra
Lärtillfälle 17 Diseröd, 2 maj
Lärtillfälle 17 - 19/4 - Digitalisering och programmering - Ett ögonkast på den nationella IT-strategin och workshop
Lärtillfälle 16 Kullenskolan 18 april
Lärtillfälle vt17 - 3 - Lärande, kunskaper och kunnande - Kode och Tunge
Lärtillfälle vt17 - 20/4 - Omtag på återkoppling - Munkegärdeskolan
Lärtillfälle 16 Diseröd, 4 april
Lärtillfälle 7 - Fritidshemmet Kungälv
Ledarskap - trygghet och bemötande.
Lärtillfälle 16 - Kastellegård 29/3 - Ett perspektiv på progression
Lärtillfälle 6 - Fritidshemmet -
Lärträff vt17 del 3 - 22/3
Lärtillfälle 23/3 - Munkegärdeskolan - Återkoppling som för lärandet framåt
Lärtillfälle 15 - Kullenskolan 21/3
Lärtillälle 7/3 - Kastellegårdsskolan
Lärtillfälle 15 Diseröd 21 mars 2017
Lärtillfälle 16 - Karebyskolan - Kollegahandledning - 7/3
Lärtillfälle vt17 - 2 - Kode och Tunge - 7/3
Lärtillfälle 16 - Fontinskolan - Digitalisering
Lärmodul 5 - Fritidshemmet
Lärträff 14 - Kastellegårdsskolan - Digital kompetens - 22/2
Lärtillfälle 2 - 23/2 - Munkegärdeskolan
Lärtillfälle 15 - Digitalt lärande - Sandbackaskolan
Lärtillfälle vt17, träff 1 - Kode och Tunge (7/2 och 9/2)
Lärtillfälle 14 - 7/2 - Kullens skola - vad ser vi och vad tror vi?
Lärtillfälle 15 - Fontinskolan - 1/2-2017
Lärtillfälle 1 vt17 - Munkegärde
Lärtillfälle 14 - Lärandematriser, fortsättning - Sandbacka
Lärtillfälle 4 - Fritidshem Kungälv
Hålta Marstrand 16 januari lärtillfälle 14
Lärträff 15 - Karebyskolan 19/1
Hålta Marstrand 5 december lärtillfälle 13
Lärtillfälle 14 - Individualisering och anpassning - Fontinskolan
Lärtillfälle 14 - Utvärdera lärandematriser
Lärtillfälle - Vi och våra elever - förtroendefulla relationer
23/11 - Lärandematriser
Lärträff 13 - Elevdelaktighet genom iakttagbara kriterier
Lärtillfälle 14 - Kullens skola
Lärtillfälle 14 Kastellegård 23/11
Lärtillfälle vt17 del 1
Lärtillfälle 14 - Processen fortsätter - 30/11
Lärtillfälle 13 - 29/11 - Sandbackaskolan
Lärträff 21/11 - Grundsärskolan
Lärtillfälle 3 - Lärande och läroplan i fritidshemmet - Kungälvs kommun
Lärtillfälle 2 - Vi och våra elever 2/11 - Munkegärdeskolan
Lärtillfälle 13 - Kullenskolan
Lärtillfälle 13 - 31/10 Lärandematriser - ett sätt att tydliggöra progression - workshop
Hålta Marstrand 24 oktober lärtillfälle 12
Ytterby, 20 oktober, lärtillfälle 12
Lärtillfälle 12 Solberga v 44
Lärtillfälle 13 Kastellegård v 44
Lärtilfälle 12 Kastellegård 26/10
Lärtillfälle 14 Diseröd 15/11
Lärtillfälle 12 - Sandbackaskolan
Lärtillfälle 13 - Fontinskolan
Lärtillfälle 12 - Kullenskolan
Lärtillfälle 12 - 27/9 - Iakttagbara kriterier och progression
Lärträtillfälle 11 Kastellegård 28/9
Lärttillfälle 2 - 19/9 Grundsärskolan - progression och digitalisering
Ytterby 22 september, lärtillfälle 11
Hålta Marstrand 12 september lärtillfälle 11
Lärtillfälle 11 - Avslut och auskultation
Lärtillfälle 11 - Lärandemål och digitalisering
Lärtillfälle 2 - Fritidshem
Lärtillfälle 10 - 6/9 - Kullenskolan - Terminsuppstart
Lärtillfälle 10 Kastellegård 14/9
Lärtillfälle 11 Solberga 27 september (Kode) och 29 september (Tunge)
Lärtillfälle 13 Diseröd 6/9 2016
Lärtillfälle 1 - Grundsärskolan
Lärtillfälle 10 - Det pedagogiska ledarskapet - Fontinskolan
Lärtillfälle 1- Uppstart
Fritidshem, Kungälv
Ytterbyskolan 25 augusti lärtillfälle 10
Hålta Marstrand 22 augusti lärtillfälle 10
Lärtillfälle 10 - 16/8 - Terminsuppstart och digitalt lärande
Lärtillfälle 10 Solberga 10/8
LÄRTILLFÄLLE 12 DISERÖD 10/8
Lärträff 11/8
Drottning Blankas, Borås
Tillfälle 1
Grupp 1 testinsats
Testinsats för kristoffer
Myngomango - testar
Myngomango
Lärtillfälle 2 - 11/8 - Synliggöra lärandet och effektiv feedback
Lärtillfälle 1 - 14/6
drottning Blankas, Borås
Lärtillfälle 11 - Struktur och klassrumspraktik
Lärträff 13/6 - Lärandematriser och progression - Att tydliggöra det otydliga
7/6 - Progression och formativ bedömning - Kullenskolan
18/5 - Progression - nyckeln till lärande
Lärträff 8 Thorildskolan
Lärtillfälle 10 - Vi sammanfattar årets arbete och tar sikte framåt
Ytterbyskolan 18 maj lärtillfälle 9
Lärtillfälle 9 Kode Tunge 13/6
Lärtillfälle 9 Kastellegård 25/5
Lärtillfälle 10 - 9/5 - Formativ praktik & att ta stegen vidare
Lärtillfälle 9 - Aktivera eleven som ägare av sin lärprocess på Kullenskolan
Lärtillfälle 5 - 27/4 Att äga lärprocessen och en fråga om "mindset"
Lärtillfälle 9 - 4/5 Fontinskolan - Att äga sin egen lärprocess
Lärtillfälle 9 - Aktivera eleverna som ägare av sin lärprocess - Sandbackaskolan
Grundsärskolan - Kungälv
13/4 - Montessoriskolan Globen
Klöverbacken Olseröd 27 april lärtillfälle 9
Hålta Marstrand 25 april lärtillfälle 9
11/4 - Elevens livslånga lärande
Lärtillfälle 11 Diseröd 26/5
Lärtillfälle 1 - Lärares professionsutveckling (flerspråk)
Flerspråk
Lärtillfälle 7, 7 April, Thorildskolan
Lärtillfälle 8 Kode Tunge 27/4 och 3/5
Lärtillfälle 8 Kastellegård 24/4
Lärtillfälle 10 Diseröd 7/4
Lärtillfälle 9 - Att aktivera eleven som ägare av sin egen lärprocess 7/4 - Karebyskolan
Lärtillfälle 9 - Kärna skola 4/4 - Att aktivera eleven som ägare av sin egen lärprocess
Lärtillfälle 8 - Kullenskolan 5/4 - Att aktivera kamraterna som lärresurser för varandra
Lärtillfälle 4 - Plusgymnasiet - pedagogiska utmaningar
Lärtillfälle 8 - Aktivera eleverna som lärresurser för varandra - Sandbackaskolan
Klöverbacken Olseröd 23 mars lärtillfälle 8
Hålta Marstrand 21 mars lärtillfälle 8
Ytterbyskolan 13 april lärtillfälle 8
Lärtillfälle 1 - 9/3 - Framgångsrik undervisning och vad har effekt
Montessoriskolan Globen - Alingsås
Lärtillfälle 7 Kastellegårdsskolan 16/3
Lärtillfälle 8 - Att aktivera kamraterna som lärresurser...
lärtillfälle 8 - Att aktivera kamraterna som lärresurser för varandra!
Lärtillfälle 8 - Att aktivera eleverna som lärresurser för varandra - Fontinskolan
Ytterbyskolan 9 mars lärtillfälle 7
Lärtillfälle 6 Thorildskolan 3 mars
Lärtillfälle 3 - 2/3 Kollaborativt lärande - Plusgymnasiet
Lärtillfälle 7 - återkoppling och feedback, del 2 - Kullenskolan
Lärtillfälle 7 - Återkoppling och feedback II - Sandbackaskolan
Lärträff 15/2 - Bofinken - Återkoppling ger effekt för lärandet
Hålta Marstrand lärtillfälle 7, 29 feb
Klöverbacken Olseröd 24 februari lärtillfälle 7
Lärtillfälle 7 Kode/Tunge 7/3
Lärtillfälle 9 Diseröd 7/3
Lärträff 7 - Återkoppling och feedback II - Karebyskolan
Lärtillfälle 7 - Återkoppling och feedback II - Kärna skola
Lärtillfälle 2 - 27/1 - Återkoppling som för lärandet framåt
Lärtillfälle 7 - Återkoppling och feedback II - Fontinskolan
Lärtillfälle 6 - 26/1 Sandbackaskolan
Lärtillfälle 5 21 januari Thorildskolan
Lärträff 6 - 19/1 - Återkoppling som för lärandet framåt - Kullenskolan
Lärtillfälle 6 Kode/Tunge 2/2 och 3/2
Lärtillfälle 8 Diseröd 10/2
8/1 - Lärgruppsarbete
Lärtillfälle 6 Kastellegård 24/2
Lärtillfälle 1 - 4/1 Plusgymnasiet
Plusgymnasiet Göteborg
Lärtillfälle 5 Kode/Tunge 8/1 2016
Lärtillfälle 7 Diseröd 8/1 2016
Klöverbacken Olseröd 27 januari lärtillfälle 6
Hålta Marstrand lärtillfälle 6, 25 januari
Ytterbyskolan 13 januari lärtillfälle 6
Lärtillfälle 6 - Kareby - Återkoppling som för lärandet framåt
Lärtillfälle 6 - Fontinskolan - Återkoppling som för lärandet framåt
Lärträff 6 - Återkoppling som för lärandet framåt - Kärna skola
Klöverbacken Olseröd 16 december lärtillfälle 5
Lärtillfälle den 3 December Thorildskolan
Lärtillfälle 5 - Fontinskolan 9/12 - Synliggöra lärandet II
Ytterbyskolan 9 december lärtillfälle 5
Lärträff 5 - Kärna skola - Syniggöra lärandet II
Lärträff 5 - 10/12 - Synliggöra lärandet II - Kullenskolan
Lärträff 4 - Bofinkenskolan - Återkoppling
Lärtillfälle 6 Diseröd 10/12
Hålta Marstrand lärtillfälle 5, 23 november
Lärtillfälle 5 25/11 Kareby skola
Lärtillfälle 5 Kastellegårdsskolan 13/1
Lärtillfälle 3 19 november Thorildskolan
Lärtillfälle 5 - 24/11 Sandbackaskolan
Klöverbacken Olseröd 18 november lärtillfälle 4
Lärtillfälle 4 KODE/TUNGE 24/11 och 25/11
Lärtillfälle 3 - 9/11 - Synliggöra lärandet - Bofinkenskolan
Lärtillfälle 4 - Synliggöra lärandet - det handlar om frågor
Lärträff 4 - Kullenskolan
Lärträff 4 - Kärna skola
7 lärträff 4/11
Lärtillfälle 5 Diseröd 12/11
Ytterbyskolan 4 november, lärtillfälle 4
Lärtillfälle 4 - Kareby
Lärtillfälle 4 - Sandbackaskolan
Lärtillfälle 4 Kastellegårdsskolan 25/11
Lärtillfälle 3 Kode/Tunge 26/10
Lärtillfälle 4 Diseröd v 44
HåltaMarstrand lärtillfälle 4, 26 oktober
Lärtillfälle 22 oktober Thorildskolan
Lärträff 2 - 26/10 - Utvärdering och utveckling - "Vad vet vi och vad gör vi av det vi vet"?
Lärtillfälle 3 Diseröd 15/10
Klöverbacken Olseröd 14 oktober lärtillfälle 3
6. Lärtillfälle 6 - 14/10 - Ållebergsgymnasiet
Ytterby 7 oktober lärtillfälle 3
Lärtillfälle 3 Kastellegårdsskolan 14/10
Lärtillfälle 3 - Kareby skola 8/10
lärtillfälle 3 - Kärna skola
Lärtillfälle 3 - Fontinskolan 30/9
Lärtillfälle 3 - Kullenskolan - 5/10
Lärtillfälle 3 - Sandbackaskolan 29/9
HåltaMarstrand Lärtillfälle 3, 7 september
Lärtillfälle 10 september 2015 Thorildskolan
SBO Diseröd
Lärtillfälle 2 Diseröd 3/9
Lärtillfälle 2 Kode/Tunge 22/9 och 23/9
Lärtillfälle 2 Kastellegårdsskolan 16/9
Klöverbacken Olseröd 16 september lärtillfälle 2
Ytterby 9 september lärtillfälle 2
Lärtillfälle 2 - Bofinkenskolan
Lärtillfälle 2 - Kareby skola 10/9
Lärtillfälle 2 - Kärna skola 7/9
Lärtillfälle 2 - Fontinskolan 2/9
Lärtillfälle 2 - Sandbackaskolan 1/9
Lärtillfälle 2 - Kullenskolan 8/9
Lärträff - 15/9 - Rambergsskolan
Rambergsskolan
Lärtillfälle
HåltaMarstrand Lärtillfälle 2, 13 aug
Uppstart och lärtillfälle - 10/8
Bofinkenskolan
Lärtillfälle 1 - Kullen - 11/8
Lärtillfälle 1 - Fontin - 11/8
Lärtillfälle 1 - Sandbacka - 11/8
Lärtillfälle 1 - Kärna - 11/8
Lärtillfälle 1 - Kareby - 11/8
Klöverbacken olseröd 11 aug Lärtillfälle 1
HåltaMarstrand Lärtillfälle 1, 11 aug
Ytterby 11 aug Lärtillfälle 1
Lärtillfälle 1 Kode/Tunge 11/8 2015
Lärtillfälle 1 Kastellegårdsskolan 11/8 2015
Lärtillfälle 1 Diseröd 11/8 - 2015
Kastellegårdsskolan Kungälv
Solberga Kungälv
Klöverbackenolseröd
Ytterby
Sandbackaskolan Kungälv
Kärnaskolan Kungälv
Karebyskolan Kungälv
Munkegärdeskolan Kungälv
Fontinskolan Kungälv
HåltaMarstrand 11 aug Lärtillfälle 1
lärtillfälle 1 Thorildskolan
Kullenskolan Kungälv
HåltaMarstrand
Diseröd Kungälv
Thorildskolan Kungälv
Sociala Medier
Kulturama lärmoduler
5. Lärtillfälle 5 - Ållebergsgymnasiet
Lärledare Kungälv
Lärledare Kungälv
https://youtube.com/devicesupport
4. Lärtillfälle 4 - 6/5 - Ållebergsgymnasiet
3. Lärtillfälle 3 - Ållebergsgymnasiet
Tillfälle 1 IKT Coaching
ISGR
IKT Coaching
2. Lärtillfälle 2 - Ållebergsgymnasiet
9. Upplägg och dokumentation - Ållebergsgymnasiet
JN Gymnasiet Kumla
JN Gymnasiet Kumla
JN Gymnasiet Kumla
1. Lärtillfälle 1 - Ållebergsgymnasiet
Ållebergsgymnasiet
Ållebergsgymnasiet
Rävekärr
Lärplattformen
Vi lovar skolutveckling
Auskulation Nösnäs
Auskultation
Del 1
Kontakta oss
Återkoppling - introduktion Strategi 3 - Återkoppling som för lärandet framåt Strategi 3 - Återkoppling som för lärandet framåt
Tydliggöra mål och kunskapskrav - introduktion Strategi 1 - Tydliggöra mål och kunskapskrav Strategi 1 - Tydliggöra mål och kunskapskrav
Aktivera eleven som ägare av sin egen lärprocess - introduktion Strategi 5 - Aktivera eleven som ägare av sin egen lärprocess Strategi 5 - Aktivera eleven som ägare av sin egen lärprocess
Aktivera eleverna som lärresurser för varandra - introduktion Strategi 4 - Aktivera eleverna som lärresurser för varandra Strategi 4 - Aktivera eleverna som lärresurser för varandra
Synliggöra lärandet - introduktion Strategi 2 - Skapa aktiviteter som synliggör lärandet Strategi 2 - Skapa aktiviteter som synliggör lärandet
Kommer det här på provet?
Göteborgsregionen
Eleverna som lärresurs för varandra
Men hur gör vi då? BFL och förmågorna i praktiken!
Att förhålla sig formativt till formativ bedömning
Trend eller frälsning - syn på lärande, undervisning och kunskap?
BFL - ur ett annat perspektiv av Michael Rystad
Mer HUR och GÖR av Ante Runnquist
BFL - en del av ett förhållningssätt där lärandet står i fokus
Google docs och formativ bedömning