Mer HUR och GÖR av Ante Runnquist

ons, 01/22/2014 - 19:52 | admin

"Jag vill ha en grupp där jag kan diskutera Androida lärplattor, NU!". Hade frågan ställts i ett lärarum för 5 år sedan hade man på allvar kunna tro att den som ställde frågan kom från yttre rymden på riktigt. Idag kan du få svar på twitter eller i en facebookgrupp, på 5 minuter. Det "utökade kollegiet", lärares nätverkande utanför den egna skolans väggar innebär en skolrevolution i det tysta.

Vi har ett enormt behov av att diskutera HURET, att faktiskt utveckla synsätt och metoder som gör undervisningen bättre. -Inte så konstigt i ett läge där debatten fastat i ytliga formfrågor. Att vi 2013 om och om igen diskuterar OM vi ska ha läxor eller ej och OM lärarens plats verkligen är bakom katedern skapar varken förtroende eller status för yrkeskåren. För den som verkligen vill ta temperaturen på skolutvecklingen i Sverige ger Facebook kanske en sannare bild än DN. Jag tolkar det som att de verkliga proffsen tröttnat på att prata form, det är i innehållet kvalitet och resultat skapas.

Jag skulle önska att det utökade kollegiet utvecklades till den utökande skolan med lärande för alla. Idag är det nästan kemiskt fritt från elever i olika pedagogiska forum men det är saker på gång! Från att ha varit inlåsta i stängda lärplattformar känns det som att fler och fler skolor kommer ut ur garderoben och skapar riktiga mötesplatser där elever och lärare producerar, kommunicerar och till en större publik, på riktigt. Även detta är är en revolution i det tysta, våra skolor är på väg att lämna 1900-talets konsumtionskultur där elever var mottagare av information och ett kunskapsinnehåll till något som passar 2000-talet bättre: en produktionskultur där elever och lärare gemensamt skapar, kommunicerar och interagerar med omvärlden.

Mycket av de senaste tio årens diskussion kring digital kompetens har kretsat kring förmågor som ”navigera”, ”värdera källor”, ”kritiskt granska”, ”säkerhet”, ”kommunikation”... Vi har definierat oss själva som konsumenter och mottagare av information snarare än som producenter, kreatörer och avsändare. De skolor som engagerar mig mest idag verkar drivas av att utveckla förmågor som ”Skapa”, ”Påverka”, ”Nå ut”, ”Väcka känslor och engagemang”. När elever och lärare börjar producera, på riktigt, höjs ribban och kvaliteten rejält, för att nå ut måste du själv vara engagerad och kunnig, och du blir på samma gång en kompetent mottagare och konsument (det omvända gäller däremot inte).

På en punkt är spelreglerna i den digitala världen och grunden för pedagogik och lärande identiska: Det är bara det som är relevant och engagerande som når ut och fram.

Over and out

Ante

Chef för forskning och utveckling på RAU

IB Image