Google docs och formativ bedömning

lör, 01/12/2013 - 00:00 | admin

Att arbeta med formativ bedömning är både stimulerande och viktigt, men kan lätt bli tidskrävande. Tidigare blev detta arbetssätt dessutom ganska rörigt för mig: I mina ämnen, svenska och engelska, produceras mycket texter och förutom att jag lade mycket tid på att ge konstruktiv feedback, så skulle jag och mina elever dessutom ägna tid åt hantera, organisera och härbärgera feedback i olika versioner och utkast. Jag förstod att om det skulle vara möjligt för mig att orka arbeta på ett vettigt sätt med formativ bedömning så gällde det att hitta tydliga och effektiva former för feedback. När jag upptäckte google docs blev detta möjligt: jag kan ge feedback på varierande sätt samtidigt som mina elever och jag kan sortera och spara enkelt och överskådligt.

Jag började med att skaffa mig och mina elever varsina googlekonton. Detta  är helt kostnadsfritt och ger tillgång till bland annat google documents - ett word-liknande skrivverktyg som skapar delningsbara dokument. I dessa delade google dokument arbetar vi tillsammans med uppsatser, analyser och andra skriftliga inlämningar: eleverna skriver och jag (och andra elever) hjälper till med feedback. Feedback brukar jag ge på två sätt: med kommentarer i elevtexten eller med hjälp av en feedbackfilm.

Kommentarer direkt i elevtexten är enkelt och användbart. Kunskapskrav och liknande kan klistras in och eleven kan  ställa frågor eller i sin tur kommentera.

Det kan göras bland annat så här:

  1. Allra först/sist eller efter olika avsnitt i texten skriver man responsen, gärna med annan textfärg. På lämpligt ställe i elevtexten infogar man feedback i form av kommentarsrutor med hjälp av kommentarsfunktionen
  2. I marginalen, vid sidan av själva dokumentet och alltså utanför texten, skriver man den formativa responsen.

Ett annat och ännu mer uppskattat sätt är att spela in feedbackfilmer. Jag brukar använda mig av Jing, ett skärminspelningsprogram som är gratis och enkelt att använda. Jag scrollar mig igenom texten, talar samtidigt in min feedback och visar med pekaren vad jag talar om, medan jag gör skärmispelningen. Filmen placerar jag i en lösenordsskyddad mapp på Screencast och länken till mappen lägger jag i en kommentarsruta invid elevtexten i googledokumentet. 

Fler konkreta tips och exempel på hur man bland annat kan arbeta formativt i praktiken har vi samlat på vår IKT-sida Porthälla 1 till 1.

 

/Marie Stenqvist, Porthälla gymnasium